A novial

 

Általános megjegyzések a szóképzéshez

Ha a töveket (vagy gyököket) jól választjuk meg, akkor az előbb felsorolt előtagok és képzők segítségével rendkívül nagyszámú olyan szót képezhetünk szabályosan, amelyek egyrészt megegyeznek már meglévő nemzetközi szavakkal, másrészt első pillantásra megérthetők. Az alábbi példa segítségével bemutatható, hogy milyen könnyen képezhető számos, tökéletesen természetes szó az egyetlen mari ‘megházasít, összead’ igéből.

A B
Li pastoro ha mari Paul e Anna. Paul ha mari se a Anna. Les blid mari yer; dunke les es nun marit. Paul es Annan marito, e la es li marita de Paul. Anna esed charmanti kom marienda. After li mario li du marites departad a Paris por li mari-voyaje. Nus espera ke li mariteso sal es felisi. ‘A pap összeadta Pált és Annát. Pál összeházasodott Annával (elvette Annát). Tegnap esküdtek meg (házasodtak össze); így már házasok. Pál Anna férje, és ő Pál felesége. Anna elbűvölő volt menyasszonyként. Az esküvő után a házaspár elutazott Párizsba nászútra. Reméljük, hogy a házaséletük boldog lesz.’

Az idóban itt a mariajar ‘házasságot köt’ ige van a következő származékokkal: mariajo vagy mariajeso ‘házasság’, mariajatulo ‘nős férfi’, mariajatino ‘férjezett nő’ a mariajitulo, mariajitino alakváltozatokkal; mariajo-festo ‘esküvő’; továbbá a független spozo ‘házastárs, hitves’, spozulo ‘férj’, spozino ‘feleség’ szavakkal. – Az occidentalban maritagie, marito, marita van, a ‘házaspár’-t maritates, a ‘házasságkötés’-t maritagie, maritantie, és a ‘házasélet’-et matrimonie jelenti. A novial így olcsóbban ússza meg mint ez a két nyelv.

Más részről van néhány eset, ahol a rendhagyó alakok oly sok nyelvben, olyan széles körben elterjedtek, hogy az a legjobb, ha ezeket egyben átvesszük a nyelvünkbe. Így a legtöbb ember bizonyosan előnyben részesíti a telegrame szót a telegrafure alakkal szemben (ami nem is egészen pontos, hiszen szigorúan véve nem használható arra a táviratra, amelyet papíron az operátornak átadunk!). A másik vonatkozó eset a m. poéta (költő), poéma (költemény), poézis (költészet), melyeket valóban ki lehetne fejezni a képzőkészletünk segítségével egyrészt a poesia igéből (> poesiure, poesiere stb.), vagy a poete ‘költő, poéta’ főnévből (> poetira ige stb.), de sokkal jobb a poete, poeme, poesia1 szavakat a szóképzési rendszerünkön kívül felvenni. (A poétikus ‘költői’ jelentést poetal, ill. poesial fejezi ki.)

Néhány visszásság adódik a latin c betű kétféle megfeleltetéséből. Ha a katoliki (katoliko stb.) alapszót vesszük fel, akkor katolikisme alakot kell képeznünk az etnikus nyelvek catholicism ‘katolicizmus’ formájával szemben. A többi származék kevésbé kifogásolható, mivel ezek olyan más képzőket tartalmaznak, melyeknél az etnikus nyelveknek is nehézségeik vannak a c-vel: így kritike ‘kritika’ (a. critique, criticism), kritika ‘kritizál’ (a. criticize), kritikere ‘kritikus’; logikiste ‘logikával foglalkozó tudós’ (a. logician); muzikiste ‘muzsikus’; matematikiste ‘matematikus’ stb.; fanati ‘fanatikus’ (a. fanatic), fanateso ‘fanatizmus’ (a. fanaticism, fr. fanatisme); elektri ‘elektromos’ (a. electric), elektreso ‘elektromosság’ (a. electricity); hasonlóan elasti ‘elasztikus’ és mások.

Meg kell még jegyezni továbbá, hogy vannak olyan nemzetközi szavak, amelyek nem tekinthetők szabályos képzésűeknek, mivel a jelentésük nem felel meg a végződésüknek. A subjektiv és objektiv nem annyit tesz, hogy ‘ami/aki tud ...-ni’, a sivilisa nem ‘polgárrá [civillé] tesz’, a radikal, liberal, ideal szavak tényleges jelentései nem vezethetők le a radike ‘gyök(ér)’, liberi ‘szabad’, ill. idee ‘ötlet’ főnevek melléknévi alakjaiként; vö. még organisa, harmonisa, orientisa. Ezeket a szavakat annak az alapnak a természetes következményeként kell elfogadnunk, amelyre az építményünket fel kell építenünk. Miként ahogy olyan szavakat is át kell vennünk, mint a generale ‘tábornok, generális’, bár a melléknévként használt general ‘általános’ alak jelentése nem magyarázza meg e főnév ilyen értelmét. Ezen alap további következménye a nature, kulture, karaktere, forme, idee, moral szavakhoz társuló alapvetően homályos jelentés, amit el kell fogadnunk, jóllehet szeretne megszabadulni tőlük az, aki szigorú logikai elvet akarna érvényesíteni.

Összegyűjtöttem fent pár szót, amelyek nemzetközi jelentése nem vezethető le, ugyanakkor felfoghatók más novial szavakból képzetteknek is. De minthogy teljesen korrekten akarok eljárni, leírom itt azokat is, amelyek még nem kerültek említésre a képzők ismertetésénél. Nem hiszem, hogy ezek komoly félreértéseket okoznának: Probabli ‘valószínű; kipróbálható, megkísérelhető’. Posibli ‘lehetséges; helyezhető’. Seriosi ‘komoly; sorozatos’. Romane ‘római (lakos); regény’. Ridono ‘újraadás; röhögés’. Pardona ‘bocsánat; teljesen ad’. Parfuma ‘parfüm, illat; komolyan dohányzik’.


A fordító lábjegyzetei

1 A Novial Lexikebe a poesie ‘költészet’ főnév lett felvéve az itt jelzett poesia ige helyett.