A novial

 

A fokozás

A fokozás sajátos szavakkal történik, nem toldalékok segítségével. Ez összhangban van a legtöbb nyelvben elterjedt megoldással. Példák:

  • plu bon(i) kam ‘jobb, mint’
  • tam bon(i) kam ‘olyan jó, mint’
  • min bon(i) kam ‘kevésbé jó, mint’

Ugyanannak a kam szónak a használata mindhárom összehasonlításban – ellentétben az angollal, ahol a második esetben as, a többiben than használatos –, lehetővé teszi az olyan magyarhoz hasonló megfogalmazásokat, mint pl.: lo es tam brav o plu brav kam lon fratro ‘ugyanolyan bátor, vagy még bátrabb, mint a fivére’.

A tam, kam, quam szavak esetén vö. A viszonyszavak c. fejezet.

A felsőfokot a maxim ‘leg-...-bb’, illetve a minim ‘legkevésbé’ szócskák jelzik: lo es li maxim bravi (li minim bravi) inter li fratres (vagy ek li fratres).

A közép- és felsőfok képzésének fenti szabályai természetesen alkalmazhatók a határozószókra is, melyek szintén fokozhatók: plu bald ‘hamarabb’; min utilim ‘kevésbé hasznosan’.